สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
info-rb.mju.ac.th

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 43 และ 44 ในระหว่างวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2565 โดยขอให้บัณฑิตทุกท่านที่ต้องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศึกษารายละเอียดของการรายงานตัว การแต่งกาย การตรวจเชื้อโควิด การสั่งจองชุดครุย กำหนดการฝึกซ้อม ฯลฯ  รวมถึงบัณฑิตที่ประสงค์ขอเลื่อน หรือ ไม่เข้ารับ ต้องแจ้งความประสงค์ ในเว็บไซต์ระบบรับรายงานตัวตบัณฑิตhttp://www.education.mju.ac.th/graduate/Default.aspx หรือ https://www.facebook.com/graduateMJU 

ปรับปรุงข้อมูล : 21/1/2565 17:44:15     ที่มา : สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1930

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

รางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ชื่อผลงาน "โรฒ-2020 (ROT -2020) วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระบวนการทำถุงเพาะชำเริ่มจากการนำกระดาษมาเคลือบด้วยส่วนผสมของแป้งและน้ำยางพารา โดยยางพาราทำหน้าที่ป้องกั้นการซึมผ่านของน้ำ แป้งข้าวเหนียวทำให้ย่อยสลายได้ง่าย กระดาษช่วยยึดโครงสร้างถุงให้แข็งแรง ดังนั้น ในการทำถุงเพาะชำดังกล่าววัสดุแต่ละชนิด ช่วยเสริมสมบัติซึ่งกันและกันทำให้ได้ถุงเพาะชำที่สามารถใช้งานได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาในการย่อยสลายจนหมดขณะฝังดินประมาณ 1 ปี
18 มกราคม 2565     |      18252